NISPERO - ERIOBOTRYA JAPONICA

 

pnispero.jpg (30751 bytes) pnispero_hojas.jpg (25036 bytes)
pnispero_tronco.jpg (19561 bytes)

 

arbol.gif (9301 bytes)